Användarvillkor

Puppy Partners AB:s användarvillkor (Giltiga fr.o.m. 15.10.2018)

 

Puppy Partners AB (härefter "Puppy Partners", "PuppyPartners.com", "vi", "oss", "vår" eller "våra") tillhandahåller en förmedlingstjänst (”Förmedlingstjänsten”) för hundpassning. Förmedlingstjänsten möjliggör kontakt mellan hundägare och hundvän som önskar att tillhandhålla hundpassning, promenader och andra hundrelaterade tjänster (tillsammans "Tjänsterna"). Förmedlingstjänsten finns tillgängliga på PuppyPartners.se ("Webbplatsen"). 

Du är bunden av dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) varje gång du använder vår Förmedlingstjänst eller går in på Webbplatsen. 

Webbplatsen drivs av Puppy Partners AB org. nr 559131-2797, Box 19019, 10432 Stockholm, Sverige.

 

1. Tillträde och användning

1.1 För att bli medlem registrerar du dig på Webbplatsen. Du är skyldig att uteslutande registrera korrekta och aktuella upplysningar om dig själv. Du garanterar att du har alla nödvändiga rättigheter till det material du tillhandahåller på Webbplatsen.

1.2 Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord och annan inloggningsinformation hemlig. Vi kommer aldrig att fråga om ditt lösenord (annat än när du loggar in på Webbplatsen).

1.3 Det är inte tillåtet för en person att registrera mer än ett medlemskonto.  När du som medlem loggar in och vill kontakta en annan medlem görs endast förnamnet tillgängligt för den andra parten. 

1.4 Det är inte tillåtet att sprida marknadsföringsmaterial, länkar till liknande webbplatser eller skräppost på Webbplatsen. 

1.5 Hundägare och hundvän ska utföra Tjänsterna i egenskap av privatpersoner och i enlighet med gällande lagstiftning. Det är förbjudet att utföra Tjänster i yrkesmässig verksamhet vilket kan föranleda uppsägning av medlemskapet.

1.6 Du måste vara minst 18 år för att använda Webbplatsen och använda Förmedlingstjänsten och Tjänsterna.

1.7 För att använda meddelandetjänsten måste du som medlem uppgradera ditt medlemskap från ”bas” till ”premium”. 

1.8 Premiummedlemskap kräver att du verifierar din identitet genom BankID.

 

2. Puppy Partners ansvar för Webbplatsen

2.1 Puppy Partners tillhandahåller endast Förmedlingstjänsten till hundägare och hundvän och erbjuder inte själv hundpassning eller andra hundrelaterade tjänster. Puppy Partners är inte part i eventuella avtal som ingås mellan hundägare eller hundvän. Puppy Partners har inget anställnings- eller agentförhållande med varken hundvännen eller hundägaren. 

2.2 Puppy Partners kan inte hållas ansvarig för hundvännens genomförande av Tjänsterna. Puppy Partners kan vidare hållas ansvarig för skada som uppstår i samband med kommunikation mellan medlemmar, bokning av eller utförande av Tjänst. Uppstår problem mellan parterna ska detta lösas direkt mellan hundägare och hundvän detsamma gäller all form av brottslighet samt tvister. 

2.3. Trots att Användarvillkoren ålägger medlemmarna att ange korrekta uppgifter kan Puppy Partners inte bekräfta eller garantera att någon av medlemmarnas påstådda identitet eller lämnade uppgifter. Du ansvarar själv för att följa våra riktlinjer och vem du ingår avtal med.  

2.4 Puppy Partners strävar att säkerställa att informationen på Webbplatsen är korrekt men kan inte garantera att informationen är komplett eller korrekt eller att råd eller annan information som lämnas på Webbplatsen är tillförlitlig. Vänligen kontakta oss på [email protected] om du upptäcker att information på Webbplatsen är inkorrekt.

2.5 Puppy Partners kan inte hållas ansvarig för driftstopp om Webbplatsen ligger nere och eventuella negativa konsekvenser eller ekonomisk skada för medlemmarna. 

 

3. Integritetspolicy

3.1 För mer information om vår behandling av personuppgifter, se vår integritetspolicy

 

4. Medlemsavgift och Betalning

4.1 Puppy Partners erbjuder en årlig prenumeration för den som vill bli premiummedlem. Premiummedlemskapet gäller från och med inbetalningsdatumet och 12 månader framåt. 

4.2 Avgiften för premiummedlemskapet dras från bankkonto som anges vid första betalningstillfället. Premiummedlemskapet förnyas automatiskt för en ny 12-månadersperiod såvida uppsägning eller byte av medlemskap inte skett. Genom Användarvillkoren godkänner medlemmen att Puppy Partners drar medlemsavgiften från angivet konto. Om medlemsavgiften efter tre försök inte kan dras från angivet konto, avslutas premiummedlemskapet omedelbart och övergår i ett basmedlemskap. 

4.3 Puppy Partners anlitar företaget Stripe för att hantera betalning av medlemsavgiften. För mer information om Stripe’s hantering av uppgifter, se https://stripe.com/se/privacy

4.4 Aktuella medlemsavgifter finns på Webbplatsen. Puppy Partners förbehåller sig rätten att justera medlemsavgifterna. 

 

5. Uppsägning och ångerrätt

5.1 Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta oss via mejl på [email protected]. Vid tecknande av premiummedlemskap har du 14 dagars ångerrätt. Om du säger upp medlemskapet under den tiden kommer vi återbetala medlemsavgiften. Om du vill säga upp ditt medlemskap kontakta oss via mejl på [email protected].

 

6. Kommunikation

6.1 Hundägare och hundvän ansvarar för en tydlig och regelbunden kommunikation mellan er.

6.2 Hundvän ska vara tillgänglig för kommunikation med hundägaren från och med att en bokning accepteras och även för en ”första träff” innan bokning, om en hundägare önskar det.

6.3 Hundägare ska vara tillgänglig för kommunikation med hundvännen från och med att en bokning accepteras och även förse hundvännen med en alternativ kontaktväg om en olycka skulle inträffa.

6.4 För både hundägare och hundvän innebär det dessutom att inga kontaktuppgifter får skrivas i din profil, att vara försiktig med att lämna ut dina kontaktuppgifter till annan medlem tills du har en klar bild av vem du har kontakt med. Premiummedlemmar får vidare inte skicka ett meddelande till en basmedlem innehållandes kontaktuppgifter. Detta på grund av att regler om premiummedlemskap ska gälla för alla.

 

7. Skyldigheter för hundägare

7.1 Hundägaren ansvarar för att hunden är lämplig för privat hundpassning och att välja den hundpassningsform som passar för hunden. En hund måste vara minst 6 månader gammal och får inte visa tecken på aggressivitet mot människor eller hundar eller ha svårigheter med att umgås med främmande människor. 

7.2 Puppy Partners lämnar inga garantier att omdömen som lämnats på Webbplatsen om hundar, hundägare och hundvän är sanningsenliga, och inte heller några garantier avseende egenskaper gällande hundar, hundvän och hundägare. 

7.3 Hundägare ansvarar för att alla relevanta upplysningar lämnas till hundvän innan du överlämnar din hund. 

7.4 Hundägare ansvarar för att ha en ansvarsförsäkring som täcker hunden. Hundägare har ett strikt ansvar för sin hund. Hundägare ansvarar även för att ha en veterinärvårdsförsäkring ifall din hund skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka hos hundvännen.

 

8. Skyldigheter för hundvän

8.1 Hundvän ansvarar för att inneha alla eventuella tillstånd som krävs för att kunna låna/passa en hund.

 

9. Din information och dina bilder 

9.1 Genom att ladda upp bilder eller information på Webbplatsen godkänner du att Puppy Partners publicerar dessa foton på externa webbplatser och offentliga kanaler, såsom sociala medier, inkluderat Facebook, Instagram, Pinterest och liknande.  

 

10. Brott mot Användarvillkoren

10.1 Om du bryter mot Användarvillkoren kan ditt medlemskap hos Puppy Partners avslutas och kan medföra ersättningsansvar eller rättsliga åtgärder.

 

11. Länkar till tredje parts webbplatser

11.1 Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Puppy Partners ansvarar inte för dessa webbplatser eller dess innehåll och användare som besöker dessa webbplatser gör det på eget ansvar. Puppy Partners kontrollerar inte och har inte godkänt innehållet på dessa webbplatser.

 

12. Immateriella äganderätter

12.1 All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till materialet på Webbplatsen tillhör Puppy Partners. 

 

13. Ändring av Användarvillkoren

13.1 Puppy Partners förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren och sådana ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på Webbplatsen.  Fortsätter du använda Webbplatsen efter publiceringar av ändringar, innebär det att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

 

14. Gällande lag och jurisdiktion

14.1 Svensk rätt ska gälla för Användarvillkoren.